સંપર્કમાં આવો

કોર્પોરેટ ઓફિસો

હેડ ઓફિસ

સર્વે નંબર 19/3, ચોથો માળ, બિકાસીપુરા મેઇન રોડ, જેસી ઇન્ડસ્ટ્રયિલ લેઆઉટ, ઑફ કનકાપુરા રોડ, યેલાચનાહલ્લી, બેંગલુરુ – 560 062.

ફેક્ટરી ઓફિસ

એમ્પિઅર વ્હીકલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, 150/1બી, નંથાવન, થોટ્ટમ, કન્નમપલયમ, સુલુર, કોઇમ્બતુર – 641 402, તમિલનાડુ.

ડીલરશીપ્સ
અમારી સાથેના ભાગીદાર

ડીલરશીપની પૂછપરછ માટે સંબંધિત લાઇનોનો ઉપયોગ કરીને સંપર્ક કરોઃ

ટીએન, કેરળ અને કર્ણાટક

+91 97893 33819

ઉત્તર ભારત

+91 95004 44239

પશ્ચિમ ભારત

+91 92840 82941

તેલંગાણા અને એપી

+91 90329 27779

પૂર્વ ભારત

+91 95004 44269

કોર્પોરેટ/બી2બી પૂછપરછ

+91 95009 36789

અમારા સુધી પહોંચો

અમારી ટીમ સાથે સંપર્ક કરવા માટે અમને enquiry@amperevehicles.com પર ઇમેઇલ મોકલો અથવા અમારા સુધી પહોંચવા નીચે આપેલા ફોર્મનો ઉપયોગ કરો

ફરિયાદ

જો તમે કોઇ ચિંતા, સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા હોય અથવા અમને કોઇ ભલામણ કરવા માગતા હોય તો enquiry@amperevehicles.com પર મોકલો

વેચાણ અને સહાય

અમારી ગ્રાહક સેવા ટીમ સવારે 9 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ છે. 1800 123 9262 પર ફોન કરો.

સંસાધનો

તમારી નજીકનો નવા યુગનો
એમ્પિયર શોરૂમ!

એમ્પિયર ઇકોસિસ્ટમનો
અનુભવ કરો

મદદની જરૂર છે ?
પૂછપરછ
enquiry@amperevehicles.com
વેચાણ અને ગ્રાહક સહાય
(1800) 123 9262
મદદની જરૂર છે ?
પૂછપરછ
enquiry@amperevehicles.com
વેચાણ અને ગ્રાહક સહાય
(1800) 123 9262